Varpelev kirke logo

Varpelev kirkebøger 1723-1750 født

Kirkebog for 1723-1814. Varpelev sogn, Stevns Herred, Præstø Amt

Daab og fødte 1723-1750

Datoerne i kantede parenteser har jeg fundet frem til i Bauers kalender
eller kalenderprogrammet DAGE.

1723

Festo Visitas Mar. [2. juli]
Døbt unge Peder Hansens Datter kaldet Ane, baaret af hendes Moder. Fadderne: Jens Larsen, Svend Svendsen, Jacob Skræder, Rasmus Nielsen, Jens Hemmingsen, Hans Pedersen.

Dom. 20.p. Tr.  [10. oktober]
Ole Tingerops Søn kaldet Ole, baaret af Svends Datter. Fadderne: Jens Larsen, Jacob Skræder, Niels Hansen, Karen Olufsdatter.

1724

Dom. 1.p. Ep. [9. januar]
Jacob Andersens Søn kaldet Nicolaj, baaret af Møller Konen. Fadderne: Peder Svendsen, Carl Rasmussen, Anders Andersen, Marie Jens Larsens. Gamle Per Hansens Kone.

Dom. 2.p. Pascha. [30. april]
Jens Hemmingsens Søn kaldet Poul, baaret af Ole Tingerops Kone. Fadderne: Carl og Hemming i Warpeløw. Peder Jensen i Holtug, Marie Jens Larsens, Svens Datter.

Festo Visit Mar. [2. juli]
Erich Hansens Datter kaldet Ane, baaret af Konens Syster i Roby. Fadderne: Jens Larsen, Jacob Skræder, Kores Kone, Svends Datter.

Dom. 9.p. Trin. [13. august]
Anders Andersens Søn kaldet Erich, baaret af Møller Konen. Faddene: Peder Skolemester, Jens Nielsen, Carl Rasmussen, Hans Jacobsens Søn i Strøby.

1725

Festo Ann. Mar. [25. marts]
Hans Madsens Søn kaldet Christian, baaret af en Kone fra Klippinge. Fadderne: Carl Rasmussen, Povel Iwersen, Marie Hans Larsens, Christen Povelsens Kone.

Fer. 3. Pasch. [3. april]
Rasmus Olsens Datter kaldet Kirsten, baaret af Mandens Moder fra Helsted. Fadderne: Gamle Peder Hansens Kone, unge Peder Hansens Kone, Carl Rasmussens Kone, Rasmus Nielsen og Ole Tingerup.

Dom. Misseri.  [15. april]
Jens Nielsens Søn kaldet Niels, baaret af en Kone fra Roby. Fadderne: Anders Justesen, Carl Rasmussen, Anders Andersen, Jacob Andersen, Jacob Skræders Kone.

Feria 3. Pentec. [22. maj]
Peder Svendsens Datter kaldet Maren, baaret af Møller Konen. Fadderne: Jens Hugger, Jens Møller, Jacob Skræders Søn Christen, Povel Bruns Kone, Ole Tingerops Kone.

Dom 1 p. Trin. [3. juni]
Døbt Jacob Andersens Søn kaldet Niels, baaret af Møller Konen. Fadderne: Jens Larsen, Jens Hugger, Jens Møller, Rasmus Andersens Kone i Strøbye, Carl Rasmussens Kone.

Dom. 20.p. T. [14. oktober]
Peder Hansens Datter kaldet Birte, baaret af Deignens Kone. Fadderne: Svend Svendsen, Rasmus Nielsen, Niels Hansen, Hans Pedersen, Frands Hansen.

Dom. 21.p. T [21. oktober]
Ole Tingerops Søn kaldet Lars, baaret af Jens Hemmingsens Kone. Fadderne: Hemming Rasmussen, unge Per Hansen, Ole Lik ?, Rasmus Nielsen, Marie Jens Larsens.

Dom. 23.p. T. [4. november]
Rasmus Nielsens Søn kaldet Lars, baaret af Margrete Niels Kielsens. Fadderne: Jens Larsen, unge Peder Hansen, Jens Hemmingsen, Ole Tingerop, Christen Andersens Kone i Strøby.

Dom. 25.p. T. [18. november]
Anders Andersens Datter kaldet Maren, baaret af Møller Konen. Fadderne: Peder Skolemester, Jacob Andersen, Powel Nielsen, Jens Møllere, gamle Peder Hansens Kone.

1726

Dom. Oculi. [24. marts]
Niels Hansens Søn kaldet Lars, baaret af Johanne Niels Knudsens ?. Fadderne: Jens Larsen, Jacob Skræder, Rasmus Nielsen, Karen OlufsDatter, Svends Datter.

Fer. 3. Pasch. [23. april]
Døbt Jacob Andersens Datter kaldet Bool Marie, baaret af min Kone. Fadderne: Jens Larsen, Carl Rasmussen, Anders Andersen, Møllerens Kone, Jens Nielsens Kone.

Dom. 17.p. T. [13. oktober]
Døbt Christen Christensens Søn kaldet Lars, baaret af Jacob Hansens datter i Warpeløf. Fadderne: Ole Pogsten, Niels Anders., Jacob Hansens Søn, Hemmings Datter, Carls ? Hustrue.

1727

Dom. 1 p. Epiph. [12. januar]
Døbt Peder Svendsens Datter kaldet Bodil, baaret af Christen Povelsens Kone. Fadderne: GI. Peder Hansen, Jacob Hansens Kone, Ole Tingerops Kone, Jens Nielsens Kone. Alle i Warpeløf.

Dom. 20.p. T. [26. oktober]
Døbt Morten Nielsens Søn kaldet Mickel, baaret af Mandens Syster i Helsted. Fadderne: Hans Jacobsen, Svends Kone, Jacob Skræders Datter, Frands Hansens Kone.

Dom. 23.p. T. [16. november]
Døbt Frands Hansens Søn, kaldet Hans, baaret af Hans Persens Kone. Fadderne: Unge Per Hansen. Rasmus Nielsen, Jens Nielsen, Svend Svendsen, Niels Andersen.

1728

Feb. 25.
Døbt unge Peder Hansens Datter kaldet Karen, baaret af Maren Mickelsdatter tienendes Præsten. Fadderne: Frands Hansen, Lars Hansen, Carl Rasmussen, Jens Hemmingsen, Rasmus Nielsens Kone.

Dom. Oculi. [28. februar]
Døbt Jacob Andersens Datter kaldet Dorthe, baaret af Anders Møllers Kone. Fadderne: Carl Rasmussen, Jens Christensen, unge Niels Hansen i Strøbye. GI. Peder Hansen, Anders Møllers Datter.

Dom. 18.p. T. [26. september]
Døbt Janus Nielsens Datter kaldet Maren, baaret af Boel Niels Dinesen. Faddere: Carl Rasmussens Kone, Møllerens Datter, Jens Dreier.

Dom. 20.p. T. [10. oktober]
Anders Andersens Datter døbt kaldet Kirsten, baaret af Oluf Liks Datter. Faddere: Frands Hansen, Jørgen Nielsen, Jens Nielsen, Jens Dreier, Jacob Andersens Kone.

Dom. 26. p.T. [21. november]
Døbt Frands Hansens Søn kaldet Hans, baaret af hans Konnes Syster fra Helsted. Fadderne: Rasmus Nielsen, Carl Rasmussen, unge Peder Hansen, Ole Benhs Datter.

1729

Dom. Quinquag. [27. marts]
Døbt Hans Mortensens Søn, kaldet Oluf, baaret af Mandens Broder Kone Sidse i Tostrup. Fadderne: Jacob Skræder, Carl Rasmussen, Frands Hansen, Svends Kone.

21. p. Trin. [6. november]
Døbt Anders Rasmussens Datter kaldet Karen, baaret af Anders Friises Datter i Helsted. Fadderne: Carl Rasmussen, Jacob Skræder, unge Peder Hansen, Povel Nielsen, Svend Svendsens Kone.

Dom. 2. Adv. [4. december]
Døbt Frands Hansens Datter kaldet Ellen, baaret af Hans Persens Kone. Fadderne: Unge Peder Hansen, Oluf Tingerop, Christen Mortensen, Jørgen Nielsen, Morten Jacobsens Kone.

1730

Dom. 1 p. Epiph. [9. januar]
Døbt Hans Jacobsens Søn kaldet Rasmus, baaret af Degne Konen. Fadderne: Hans Jochum Bruun, Jacob Skræder, Hans Persen, unge Per Hansen, gl. Peder Hansen, Povel Nielsen.

Dom. Invocacit. [26. februar]
Døbt unge Per Hansens Søn kaldet Lars, baaret af Degnens Kone. Fadderne: Hans Peersen, Carl Rasmussen, gi. Per Hansen, Anders Rasmussen, Jacob Skræders Kone.

Dom. Reminiscere. [5. marts]
Hiemmedøbt Jens Huggers Datter kaldet Maren. Barnets Daab blev confirmeret Søndagen efter. Baaret af Karen Møllers. Fadderne: Jacob Andersen, Niels Dinesen, Jacob Skræder, Rasmus Andersen.

Dom. 15. post Trinit. [17. september]
Hiemmedøbt Jacob Andersens Søn kaldet Niels. Hans Daab blev confirmeret die 16. p. T., baaret af Karen Møllers. Fadderne: Rasmus Carlsen, Svends Søn Anders. Begge Dorthe Ands ? Sønner, Povel og Hans. Jacob Skræders Kone.

Dom 1. Adv. [3. december]
Døbt Ole Larsens Søn kaldet Jørgen. Baaret af Niels Gregersens Kone i Smerup. Faddere: Jacob Skræder, Carl Jensen, unge Per Hansens Dorthe, Niels Svens ?, Maren Olufsdatter.

Festo Stephani. [26. december]
Døbt Ole Nielsens Datter kaldet Inger. Baaret af Degne Konen. Fadderne: Jens Huggers Hustru, Præsten, Hans Jacobsen, Jacob Hansen og Peder Jensen, begge af Strøby.

1731

Festo Ep. [6. januar]
Døbt Ole Tingerops Søn kaldet Lars, baaret af Ingeborg Liks. Fadderne: Unge Peder Hansen, Rasmus Nielsen, Oluf Liks Datter, Jens Hemmingsen.

Festo Gr. Actionis. [11. februar]
Døbt Lars Hinds Søn kaldet Peder, baaret af Jens Huggers Kone. Fadderne: Jacob Skræder, Hans Mortensen, Maren Olufsdatter og Svend Svendsens Datter.

Dom. Misericordiæ. [8. april]
Døbt Niels Andersens Børn. Sønnen blev kaldt Anders. Datteren blev kaldt Kirsten. Baaren af Anne Olufs Madsens og Anna Jensdatter. Fadderne: Anders Rasmussen, Oluf Peersen, Hans Hansen, Rasmus Kielsens Kone og Jacob Skræders Kone.

Dom. Rogate.  [29. april]
Døbt Hans Mortensens Søn kaldet Lars, baaret af Mandens Broder Kone. Fadderne: Jacob Hansen, Rasmus Nielsen, Frands Hansen, Maren Olufsdatter, Svend Svendsens Kone.

Dom. 3.p. Trinit. [10. juni]
Døbt et uægte Barn kaldet Karen. Moderen er Karen Olufsdatter. Hun stod Skrifte Dom Rogate. ved Daaben blev udlagt til Barne fader Lars Hansen tienendis Oluf Nielsen i Warpeløf, hvilken stod skrifte Dom Exaudi.

Dom. 16.p. Tr. [9. september]
Døbt Jørgen Nielsens Søn kaldet Niels, baaret af Hans Persens Kone. Fadderne: Povel Nielsen, Hans Nielsen, unge Per Hansens Kone, Frands Hansen, Anders Rasmussen.

Dom. 20.p. Tr.  [7. oktober]
Døbt Hans Jochums Søn kaldet Jacob, baaret af Hr. Amtsforvalters Syster. Fadderne: Jacob Skræder, Svend Svendsen, Jens Hugger, Hans Jacobsen, Jacob Andersens Kone.

Dom. 21 .p. Trin.  [14. oktober]
Døbt Jens Huggers Søn, kaldet Niels, baaret af en Kone fra Roby. Fadderne: Carl Rasmussen, Jens Svendsens Hustrue, Hans Jochum Bruun. Rasmus Kielsen, Niels Dinesen.

Dom. 26.p. Tr.  [18. november]
Døbt Jens Svendsens Datter kaldet Birte, baaret af Degne Konen. Fadderne: Jacob Skræder, Oluf Nielsen, Anders Rasmussen, Rasmus Carlsen, Jacob Hansens Kone i Strøbye.

1732

Dom 3.p. Epiphan.  [6. januar]
Døbt Hans Jacobsens Søn, kaldet Peder, baaret af en Kone fra Lille Tomby. Fadderne: Jacob Skræder, Hans Jensen, Christen Pedersen, Rasmus Carlsen, Marie Jens Nielsens, alle af Warpeløf.

Fe. 2. Pascat. [14. april]
Døbt Anders Rasmussens datter kaldet Ane, båret af Frands Hansens Kone. Fadderne: Carl Rasmussen, unge Per Hansen, Povel Nielsen, Jacob Andersen, Jens Jensens Kone.

Dom. Miseri. [27. april]
Døbt Peder Hansens Datter kaldet Karen, baaret af min Kone. Fadderne: Frands Hansen, Hans Pedersen, Jens Hemmingsen, Hans Jochum Bruun, Rasmus Carlsen.

Dom. Cantate. [11. maj]
Døbt Lars Hansens Søn kaldet Jens, baaret af Claus Holms ?. Fadderne: Peder Hansen, Hans Pedersens Kone, Karen Møllers Else ?, Peder Dinesen, Lars Hinds Kone.

Dom. 7.p. Tr.  [27. juli]
Døbt Jacob Andersens Søn kaldet Eske, baaret af Hans Jcobsens Kone. Fadderne: Carl Rasmussen, Christen Persen, Povel Nielsen, Hans Nielsen, Olufs Niels, Christen Povelsen.

Dom. 22.p. Tr.  [9. november]
Døbt Frands Hansens Søn kaldet Peder, baaret af Karen Per Hansens. Fadderne: Carl Rasmussen, Jens Hemmingsen, hans persen, Oluf Persen, Ingeborg Beks.

1733

Fes. 2. Paschato.  [6. april]
Døbt Oluf Nielsens Søn, kaldet Anders, baaret af Karen Møllers datter. Fadderne: Jens Nielsen, Christen Povelsen, Rasmus Carlsen, Hans Nielsen, Hans Andersens Kone.

Dom. 6.p. Tr.  [12. juli]
Døbt Oluf Tingerops Datter kaldet Karen, baaret af Ingeborg Larsdatter. Fadderne: Jens Hemmingsen, Frands Hansen, Jørgine Nielsen, Sidse Jacob Skræders, Ingeborg Beks.

D. 24. p. Tr.  [15. november]
Døbt Jens Jensens Søn kaldet Jens, baaret af Frands Hansens Kone. Fadderne: Jens Hugger, Oluf Persen, Peder Hansen, Carl Rasmussen, Lars Hinds Kone.

D. 24. p. Tr.  [15. november]
Døbt Jørgen Nielsens Datter, kaldet Karen, baaret af Per Mortensens Hustrue i Tostrup. Fadderne: Peder Niels., Jens Niels., Hans Niels., Oluf Tingerup, Dorthe Svendsdatter.

Dom. 25.p. Tr. [22. november]
Døbt Hans Jacobsens Datter kaldet Cathrine Margrethe, baaret af Hans Jochums Kone som er Hans Jacobsens Syster. Fadderne: Jacob Skræder, Peder Hansens Kone, Hans Nielsen, Jacob Andersen, Christen Pedersens Kone, Christen Povelsen.

1734

Dom. Cantate.  [23. maj]
Døbt Christen Pedersens Søn kaldet Jens, baaret af Anne Sørensdatter. Fadderne: Hans Jensen, Carl Rasmussen, Hans Jacobsen, Jacob Skræders Kone, Lars Hinds Kone.

Fes. 2. Pent.  [14. juni]
Døbt Povel Nielsens Søn, kaldet Kield, baaret af unge Niels Hansens Kone i Strøbye. Fadderne: Svend Svends., Christen Povelsen, Carl Rasmussen, Peder Hansen, Hans Nielsens Kone i Strøbye.

Dom 2.p. Tr.  [4. juli]
Døbt Hans Jachums Datter kaldet Else Cathrine, baaret af Anne Sørensdatter. Fadderne: Peder Hansen, Christen Pedersen, Rasmus Carlsen, Jacob Jacobsen, Carl Rasmussens Kone.

Dom 17.p. Tr. [17. oktober]
Døbt Jens Huggers Søn kaldet Christen, baaret af Christen Pedersens Hustrue. Fadderne: Peder Hansen Holm, Jens Jensens Kone, Rasmus Nielsens Kone, Niels Dinesens Kvinde.

1735

D. 10.Marty. [10. marts]
Hiemmedøbt Jacob Andersens Søn i mit eget Huus. Hand blev kaldet Erich, Ingeborg Hans Beks bragte Barnet frem og her holdet det til Daaben. Confirmeret d. 16. ditto. Baaret af min Kone. Fadderne: Hans Smed i Klippinge, Christen Pogsten, Anders Rasmuss., Carl Rasmussens Kone, Poul Nielsens Kone. Alle fire af Warpeløf.

Dom. 5.p. Tr. [10. juli]
Døbt Hans Jacobsens Søn kaldet Peder. Baaret af Anne Sørensdotter. Fadderne: Hans Jochum Bruun, Christen Pedersen, unge Peder hansen, Carl Rasmussens Kone.

Dom. 16.p. Tr. [25.  september]
Døbt Christen Pedersens Dotter kaldet Mette Marie, baaret af Hans Juchum Bruuns Kone. Fadderne: Peder Hansen, Niels Hansen, Hans Nielsen, Jacob Skræders Søn Jacob, Kirsten Pedersdatter.

1736

Fest Ascens Christi.  [10. maj]
Døbt Jens Jensens Søn kaldet Ole. Baaret af Jens Hemmingsens Kone. Fadderne: Peder Holm, Carl Larsens Kone.

Dom. 16.p. tr.  [16. september]
Døbt Frands Nielsens Søn kaldet Jens. Baaret af Mandens Broders Kone boende i Maglebye. Fadderne: Jacob Jacobsen, Anne Peder Hansens Kone, Christen Pedersen, Maren Hans Jacobsens.

Dom 22. p.tr. [28. oktober]
Døbt Jens Hemmingsens Dotter kaldet Karen. Baaret af Catrine Hans Pedersens. Fadderne. Jens Smed, Peder Hansen, Jørgen Hendrichsen, Povel Nielsens Kone

Dom 23. p.tr. [4. november]
Døbt Jørgen Hedrichsens Dotter, kaldet Kirsten, baaret af Povel Nielsens Kone. Fadderne: Peder Hansen, Christen Pedersen, Jens Hemmingsen.

F. 3. Nat. Chr.  [27. december]
Døbt Hans Jochum Bruuns Søn kaldet Christian. Baaret af Anne Sørensdotter. Fadderne: Peder Hansen, Hans Jacobsen, Christen Pedersen, Jacob Jacobsen, Ingeborg Becks.

1737

Dom. Sexagesima. [24. februar]
Døbt Peder Hansens Dotter kaldet Ingeborg, baaret af Ingeborg Larsdotter i Strøbye. Fadderne: Hans Nielsen, Anne Skræders, Karen Jørgen Hendrichsens, Karen Anders Rasmussens.

D. 12.p. tr. [8. september]
Døbt Johannes Larsens Søn, kaldet Lars. Baaret af hans Kones Syster i Barup. Fadderne: Carl Rasmussen, Niels Dinesen, Ole Persen, Anne Sørensdatter, Maren Svensdatter.

Dom 18.p. Tr. [20. oktober]
Døbt Niels Dinesens Dotter, kaldet Mette, baaret af min Kone. Fadderne: Carl Rasmussen, Christen Pedersen, Johannes Larsen, Ole Tingerop, Karen Hansdatter.

1738

Dom 11. p. Tr.  [17. august]
Døbt Hans Jacobsens og Maren Pedersdotters Søn, kaldet Antonius. Baaret af Kirsten Pedersdotter. Fadderne: Hans Jochum Bruun, Povel Nielsen, Rasmus Jacobsen. Mette Carl Rasmussens, Anne Jacob Jacobsens.

Dom. 13. p. Tr. [31. august]
Døbt Lars Hansens og Anne Jensdotters Søn, kaldet Hans, baaret af Anders Møllers Kone. Fadderne: Rasmus Hansen, Peder Hansen, Christen Pedersen, Lavs Kone, Karen Rasmusdotter.

Dom. 1. Adv.  [30. november]
Døbt Povel Nielsens og Dorthe Svensdotters Dotter, kaldet Karen. Baaret af Jens Nielsens Kone. Fadderne: Peder Hansen, Jens Hemmingsen, Claus Olsen, Hans Jacobsens og Lars Korres Hustruer.

Dom. 2. Adv. [7. december]
Døbt Christen Kores Dotter, kaldet Karen, baaret af Peder Erichsens Kone i Store Hedinge. Fadderne: Johannes Larsen, Povel Nielsen, Ole Tingerup, Mette Carl Rasmussens, Ide Niels Hansens.

Dom. 3. Adv. [14. december]
Døbt Christen Pedersens og Karen Christensdotters Søn, kaldet Nicolaj. Båret af Ingeborg Beks. Fadderne: Lars Hansen, Hans Jacobsens, Johannes Larsens og Peder Hansens Hustruer.

1739

Dom. Judica. [15. marts]
Døbt Jens Nielsens og Marie Svendsdotters Dotter, kaldet Kirsten. Baaret af Mandens Syster Anne Nielsdotter. Fadderne: Christen Christensen. Ole Kore. Claus Olsen. Dorthe Povel Nielsen. Christen Kores Kone. Johannes Larsens Kone.

Dom. Palmar. [22. marts]
Døbt Hans Jochum Bruuns og Marie Jacobsdotters Søn, kaldet Christen. Baaret af Lars Kores Kone. Fadderne: Peder Hansen, Rasmus Jacobsen. Niels Hansens Ingeborg. Hans Beks Anne. Lars Hansen.

Dom. Rogate. [3. maj]
Døbt Niels Spinders og Hustrues Dotter, kaldet Ingeborg. Baaret af Lars Kores Hustrue. Fadderne: Peder Hansen, Karen Møllers, Frands Nielsen.

Dom. 13.p. Tr. [23. august]
Døbt Anders Olsens Portners og Hustrues Søn, kaldet Niels, baaret af Jørgen Isachsens Dotter i Klippinge. Fadderne: Peder Hansen, Jens Nielsen, Claus Olsen, Christen Møller. Ole Olsen Portners Kone.

1740

Dom Invocanit. [6. marts]
Døbt Povel Nielsens og Dorthe Sørensdotters Søn, kaldet Svend. Baaret af Johannes Larsens Kone. Fadderne: Hans Jacobsen, Christen Kore, Karen Peder Hansen, Anders Olsens Kone.

Dom. Quasimod. [24. april]
Døbt Jens Hemmigsens og Hustrues Søn kaldet Friderich, [død] baaret af Margrethe Oluf Tingerups. Fadderne: Peder Hansen, Claus Olufsen, Henning Rasmussen, Johannes Larsens Hustrue.

D. Jubilate. [8. maj]
Døbt Christen Kores og Hustrues Dotter kaldet Karen, baaret af Konens Moster fra Raabye. Fadderne: Anders Olsen, Iver Nielsen, Lars Korres Hustrue, Povel Nielsens Hustrue.

July 22.
Hiemmedøbt Jacob Jacobsens og Anne Svendssdatters Barn, kaldet Cidse. Det døde Dagen efter.

Dom. 11 .p. Tr.  [28. august]
Døbt Ole Olsens og Hustrues Dotter, kaldet Cidse. Baaret af Jørgen Isaksens Dotter i Klippinge. Fadderne: Mads Olsen, Rasmus Jacobsen, Christen Korres Fæstemøe Karen Hansdotter. Lars Korre og Jacob Jacobsens Hustruer.

Dom. 15. p.tr. [25. september]
Døbt Jens Nielsens og Hustrues Dotter, kaldet Dorthe. Baaret af Povel Nielsens Kone Fadderne: Peder Hansen, Johannes Larsen, Rasmus Jacobsen, Boel Dinesen, Anders Olsens Kone.

Dom. 1. Adv. [27. november]
Døbt Hans Jacobsens og Hustrues Søn, kaldet Jacob. Baaret af Rasmus Jacobsens Kone. Fadderne: Jacob Jacobsen, Povel Nielsen, Christen Jacobsen. Anne Nielsdotter, Anne Pedersdotter.

1741

Dom. Judica.  [19. marts]
Døbt Johannes Larsens Dotter, kaldet Ane. Baaret af Konens Syster fra Tostrup. Fadderne: Peder Hansen, Ole Tingerup, Rasmus Jacobsen, Povel Nielsens og Lars Hansens Hustruer.

D. Rogate. [7. maj]
Døbt Rasmus Jacobsens og Hustrues Søn, kaldet Jacob, [død] Baaret af Hans Jocums Kone. Fadderne: Johannes Larsen, Ole Olsen, Margrethe Tingerops, Anne Pedersdotter, Anders Portners Hustrue.

D. 7.p. Tr.  [16. juli]
Døbt Jacob Jacobsens og Anne Svendsdotters Dotter, kaldet Cidse, baaret af Ingeborg Bels. Fadderne: Peder Hansen, Oluf Olufsen, Christian Jacobsen, Maren Hans Jacobsens.

D. 23.p. Tr. [5. november]
Døbt Jens Hemmingsens og Hustrues Søn, kaldet Friderich, baaret af Margrethe Ole Tingerops. Fadderne: Jens Nielsens Kone, Henning Rasmussens Kone, Dorthe Bryggers, tienendes Rasmus Jacobsen.

1742

Dom 2.p. Epiph. [14. januar]
Døbt Christen Pedersens og Hustrues Dotter, kaldet Karen. Baaret af Hans Jacobsens Hustrue. Fadderne: Lars Kore, Anders Portner, Peder Pedersen, Boel Jensdotter. Ellen Jensdotter.

F. Purific Mariæ. [2. februar]
Døbt Anders Olsens og Hustrues Dotter, kaldet Christence. Baaret af Jørgen Isaaxsens ? Dotter i Klippinge. Fadderne: Oluf Olufsen, Rasmus Jacobsen, Iver Nielsen, Peder Pedersens Kone, Johannes Larsen.

Sidste Onsdag i faste.  [14. marts]
Døbt Christen Kores og Hustrues Dotter, kaldet Dorthe, [død] Baaret af Christen Drejers Hustrue. Fadderne: Hans Jensens Hustrue, Anders Portner, Ole Tingerup, Iver Nielsens Hustrue.

Samme Dag. [Sidste Onsdag i faste]. [14. marts]
Døbt Rasmus Jacobsens og Hustrues Dotter, kaldet Kirsten. Baaret af Ole Madsens Fæstemøe i Klippinge. Fadderne: Ole Madsens Søn Hans i Klippinge, Iver Nielsens Hustrue, Povel Nielsens Hustrue, Jacob Jacobsens Hustrue, Peder Hansens Dotter Anne.

Dom 4de p. Trinit. [17. juni]
Døbt Conrad Friderichsens Dotter kaldet Karen, baaren af een Pige Navnl. Anna fra Faxøe. NB. Ingen Fadere, førend Hr. Crondahl bad at nogen skulde endlig staae ud og være Vidne, endskøndt de icke offenl. Saa udstod Peder Hansen, Johannes Larsen, Rasmus Jacobsens Hustrue.

Dom 25.p. Trinit. [11. november]
Døbt Ole Pogsteens Søn kaldet Hans, baaren af Jørgen Hans Daatter i Klippinge. Fadderne: Christen Pedersen, Peder Hansen, Anders Pogsteens Hustrue, Peder Hansens Daatter, Willarts Hansen.

Dom 3. Advent. [16. december]
Døbt Lars Hansen Huusmands Barn, kaldet Ellen, [NB], baaren af Rasmus Hansens Daatter Karen udi Strøbye. Fadderne: Peder Hansens Søn, Jacob Jacobsen.

Dom 4. Nov.
Blev Christen Jacobsens Barn Døbt kaldet Anna, baaren af Jacob Drejers Hustrue i Nyebye. Faddere. Peder Holm, Sergiant Bruuns Hustrue, Hans Jacobsen, Peder Hansens Daatter Anna, Christen Kaare.

1743

Dom Misericordia. [28. marts]
Blev Ivar Nielsens Barns Daab Cofirmeret, som Søndagen forud blev døbt og kaldet Kirsten, baaren af Johannes Larsens H. Faddere: Rasmus Jacobsen, Peder Hansens Daatter Anna, Lars Kaares H., Ole Pogstens H., Anders Pogsteen.

Dom Jubilate. [5. april]
Døbt Willardtz Hansens barn kaldet Christian, baaren af Anders Pogsteens Hustrue. Faddere: Peder Hansen, Ole Pogsteen, Jeppe Jensen, Rasmus Jacobsens Pige Dorthe.

Dom. 10. p. trinit. [18. august]
Døbt Lars Jørgensens Datter kaldet Bodil, baaren af Helle Pedersens Hustrue fra Holtuge. Faddere: Peder Jensen, Peder Holms Søn Henrich, Ole Pogsteen, ...? Anders Pogsteens H. Christen [Pedersens H.] [Dette står på 14A.]

1744

Dom Oculi. [26. januar]
Døbt Rasmus Jacobsens Barn, kaldet Jacob, baaren af hans Hustrues Søster fra Klippinge. Faddere: Willards Hans., Hans Jacobsen, Jens Jensens H. Mandens Pige Dorthe. Peder Hanss. Konne.

Dom Qvasimodo geniti. [12. april]
Døbt Johannes Larsens Barn, kaldet Anne, baaren af Jens Nielsens H. Faddere: Lars Kaare, Anders Pogsteen, Peder Hansens Søn, Ole Pogsteens H., Jens Jensens Daatter.

Fes. 2. Pent. [25. maj]
Døbt Christen Drejers Barn i Varpelef, kaldet Anna, baaren af Mandens Søster fra Amøye. Faddere: Christen Kaare, Lars Jørgensen, Henric Holm, Maren Ole Jeppesens, Anders Pogsteens Pige Kirsten.

Dom 8.p. Trinit. [26. juli]
Døbt Christen Kaares Daatter, kaldet Dorthe, baaren af Christen Drejers H.. Faddere: Peder Hansens Søn Peder, Lars Kaare, Christen Pedersen, Hans Jochums H., Peder Hansens H.

Samme Dag. [26. juli]
Døbt Anders Pogsteens Daatter, kaldet Karen, baaren af Hans Carisens H. af Strøbye. Faddere. Ole Pogsteen, Ole Møller, Jacob Jacobsen, Rasmus Jacobsens Pige Dorthe, Hans Jacobsens H.

Dom 9.p. Trinit. [2. august]
Døbt Willards Hansens Barn kaldet Anders, baaren af sin Søster Dorthe. Faddere: Ole Pogsteen, Rasmus Jacobsens H., Jeppe Mortensens H., Lars Jensens H. etc.

Dom 13.p. Trinit. [30. august]
Døbt [overstreget] Hans Jacobsens Barn kaldet Christian, Hans Daab Confirmeret. Baaren af Esben Pedersens H.. Faddere: Rasmus Jacobsen, Christen Nicolaisen, Peder Holms Søn Henrich, Jacob Jacobsens H., Lars Jørgensens H.

Dom. 1.Advent. [29. november]
Døbt Niels Pedersens Datter kaldet Zidse, baaren af Niels Jeppesens H. i Strøbye. Faddere: Jens Jensen, Ellen JensDaater, Peder Hansens H., Ole Pogsteens H., Christen Pedersens H.

1745

Dom 4.p. Epiph. [31. januar]
Døbt Christen Pedersens Daatter kaldet Anna, baaren af Hans Jacobsens H. Faddere: Peder hansen, Jens Jensen, Christen Nicolaisen, Jacob Jacobsens H., Niels Pedersens H.

Dom Palmarum. [11. april]
Døbt Lars Jørgensens Barn, kaldet Kirsten, baaren af Mandens Søster fra Maglebye. Faddere: Lars Jørgensens Carl, Rasmus Jørgensen fra Maglebye. Peder Hansen, Ole Pogsteen, Christen Dreyer, Ole Jydes Hustrue.

Dom Rogate.  [23. maj]
Hiemmedøbt Jens Hemmingsens Søn, kaldet Mads. Baaren af Anders Pogsteens H. Faddere: Ivar Nielsen, Hemming Rasmussen, Claus Olsen, Hans Jacobsens H., Sergiant Bruuns H.

Dom 13.p. Trinit. [12. september]
Døbt Ole Jørgensens 2de Døtre, dend 1ste kaldet Anna, baaren af Hans Carisens H. i Strøbye, dend 2den Dorthe, baaren af Anders Pogsteens H. i Varpeløv. Faddere: Peder Hansen, Karen Christen Pedersens, Bodil Niels Pedersens, etz.

1746

Dom Voc Jucund. [15. maj]
Døbt Ivar Nielsens Daatter, kaldet Birthe, baaren af Sergiant Bruuns Hustrue. Faddere: Hans Nielsen, Povel Nielsen, Johannes Larsen, Claus Olsen, R. Jacobsens H., Lars Kaares H.

Fer 3. Pentecost. [31. maj]
Døbt Lars Jørgensens Søn, kaldet Jørgen, baaren af min Keirste. Faddere: Hans Jacobsens Hustrue, Lars Kaares H., Anders Pogsteens H., Ole Pogsteens H., Peder Holms H.

Die 26. Aug.
Hiemmedøbt Christian Pedersens Daatter, kaldet Karen. Dom 13 p. dets Daab Confirm. Baaren af Hemming Pedersens H. fra Tommestrup. Faddere: Ole Povelsen fra Sierslev, Rasmus Jacobsen, Mads Olsen, Claus Olsen, Sergiant Bruun.

Dom 23.p. Trinit. [13. november]
Døbt Hans Jacobsens Barn, kaldet Anna, baaren af Konnens Søster, Anna. Fadderne: Rasmus Jacobsen, Christen Jacobsen, Ole Hansen, Christen Dreyers H., Sergiantens H.

Dom 2. Advent. [4. december]
Døbt Anders Pogsteens Datter, kaldet Anna Kirstine, baaren af Hans Jørgens H. i Klippinge. Faddere: Per Jensen, Rasmus Jacobsen, Peder Hansens Søn, Jeppe Moprtens. H., Anders Jacobsens H.

1747

Die 1. Marty.
Døbt Ole Hansens Søn, Hans, baaren af Ole Pogsteens Hustrue. Faddere: Ivar Nielsen, Niels Kaare, Anders Pogsteen, Peder Fiscers H., Anders Pogsteens H.

Die 22. Ejodem [22. marts]
Døbt Rasmus Jacobsens Daatter, Zidsel, baaren af Sergiant Bruuns Hustrue. Faddere: Ivar Nielsen, Johannes Larsen, Hans Jacobsen, Ivar Larsens H., Niels Pedersens H.

Dom Cantate. [30. april]
Hiemmedøbt Mads Nielsens Daatter kaldet Maren, Dom Vocem Jucund [7. maj] baaren af Peder Fischers H. Faddere: Ole Pogsteen, Ivar Nielsen, Mads Olsen, Christian Jacobs H., Esben Mortensens H.

Dom 15.p. Trinit. [10. september]
Døbt Lars Hansens Daatter Giertrud, baaren af Rasmus Hollænders Daatter af Strøbye. Faddere: Henrich Holm, Ole Tingerups H., Johannes Larsens H.

Dom 16.p. Trinit. [17. september]
Døbt Lars Jordhøys Søn, kaldet Peder, baaren af min Kierste. Faddere. Lars Sørensen af Strøebye, Ivar Nielsen, Ole Hansen, Degnens Daatter Helvig, Peder Fischers H.

Dom 20.p. Trinit. [15. oktober]
Døbt Christen Kaares Søn, kaldet Willardts, baaren af Sergiant Bruuns H. Fadder: Ivar Nielsen, Hans Nielsen, Lars Kaare og Hustrue, Jeppe Mortensens H.

Dom 1. Adventur [3. december]
Døbt Esben Mortensens Barn kaldet Jehanne, baaren af Konens Søster i Siersløv. Faddere: Lars Jordhøy, Peder Larsen, Henric Pedersen, Lars Kaares H., Christian Pedersen.

Dom 3. Adventur [17. december]
Døbt Christen Drejers Barn, kaldet Karen, [død] baaren af Mandens Søster fra Dalbye Sogn. Faddere: Christen Kaare, Henric Pedersen, Hans Nielsen, Jeppe Mortensens H. og Lars Kaares H.

1748

Dom 6.p. Trinit. [21. juli]
Døbt Christian Spillings barn, kaldet Peder, baaren af Mandens Søster fra Siersløf. Faddere: Ivar Nielsen, Mads, Lars Jordhøys H., Jeppe Mortensens H., Peder Holms Datter.

Dom 9.p. Trinit. [11. august]
Døbt Rasmus Jacobsens Barn, Kaldet Ole, baaren af Ole Madsens H. fra Klippinge. Faddere: Lars Jordhøy, Jacob Jacobsen, Ivar Nielsen, Hans Jacobsen, Christian Jacobsens H., Johannes Larsens Datter Ellen.

Dom 10.p. Trinit. [18. august]
Døbt Henrich Holms Barn fra Wapeiøv, kaldt Anna Margareta, baaren af Jens Tugesens H. Faddere: Christen Dreyer, Tuge Tugesens H. Esben Mortensens H. Ole Møllers H. Mandens Søster Maren.

Dom 18p. Trinit. [13. oktober]
Døbt Lars Jørgensens Barn af Varpeløv, kaldet Kirsten, baaren af [så har Præsten glemt at skrive mere.]

Dom 23.p. Trinit. [17. november]
Døbt Ole Hansens barn, kaldet Peder. [her er ikke skrevet mere.]

Dom 3. Adv. [15. december]
Døbt Lars Jordhøys Søn, kaldet Anders, baaren af Præstekonen. Faddere: Mons. Buch, Lars Andersens Anna Kirstine.

1749

Festum Nov. Anni [1. januar]
Døbt Hans Jacobsens Søn, kaldet Christen, baaren af Skoleholderens Pige. Faddere: Mons. Buch, R. Jacobsen, Christian Jacobsen. Christen Drejer, Lars Jørgensens H.

Dom Jubilate: [27. april]
Døbt Ivar Nielsens Barn, kaldet Bodil, baaren af Peder Fiskers H. Faddere: Povel Nielsen, Hans Nielsen, Lars Jørgensen, Rasmus Jacobs. H., mads Olsens H.

Dom Cantate: [4. maj]
Døbt Villums barn, kaldet Birthe, baaren af Andrea Agerskov hos Præsten. Faddere: Johannes Larsen, Niels hansens H. Lars Kaare.

Dom 1. Trinit. [8. juni]
Døbt Mads Olsens Barn, kaldet Ole, baaren af Sophia Niels Daatter af Nybye. Faddere: Christen Drejer, Hans Andersen, Ivar Nielsen, Rasmus Jacobsen, Ole Pogsteens H.

Dom 14. Trinit. [7. september]
Døbt Lars Kaares Søn, Christian, baaren af Hans Nielsens H. Faddere: Christen Kaare, R. Rasmussens H., Esbens H., Ole Knuds Datter Karen.

Dom 16.p. Trinit. [21. september]
Døbt Hans Andersens barn, kaldet Karen, Baaren af Ole Knudsens Daatter Karen. Faddere: Lars Jordhøy, Henrich Holm, Johannes Larsen, Peder Hansen, Ivar Nielsens Hustrue.

1750

Dom Invocarit: [15. februar]
Døbt Rasmus Rasmussens Datter kaldet Maren, frembaaren af Christen Nielsens Datter Bodil af Strøbye. Faddere: Jens Andersen af Strøbye, Hans Nielsen i Warpelew, Peder Mogensens Hustrue, Christen Andersens Hustrue, begge af Strøbye, Ole Knudsens Datter Karen af Warpelew.

Dom Ocul. [1. marts]
Døbt Lars Jordhøys Datter i Warpelew kaldet Johanne, frembaaren af Degnens Hustrue. Faddere: Ivar Nielsen, Johannes Laust, Hans Nielsen, Johannes Larsens Datter Ellen, Hans Andersens Hustrue.

Dom 1ste Trin: [31. maj]
Døbte Hendrich Pedersens Søn, kaldet Hans, frembaaren af Lars Jordhøys Pige Maren. Faddere: Christen Dreyer, Peder Larsen, Hans Andersens Hustrue, og Christen Kaares Hustrue.

Dom 13.p. Trinit: [23. august]
Døbt Iver Nielsens Søn, kaldet Lars, frembaaren af Peder Fiskers Hustrue. Faddere: Povel Nielsen, Lars Jordhøy, Rasmus Jacobsen, Johannes Larsen, Ole Knudsens Datter Karen, alle af Warpelef.

Dom 15.p. Trinit: [6. september]
Døbt Ole Pogstens Søn, kaldet Rasmus, frembaaren af Hans Carisens Hustrue i Strøbye. Faddere: Hans hansen, Jacob Jacobsen, Peder Olsen, Hans Nielsen, Lars Jordhøys Hustrue.

Samme Dag. [6. september]
Døbt Esben Mortensens Søn, kaldet Hans, baaren af Konnens Søster fra Sierslef. Faddere: Hans Hugger, Mads Olsen, Ole Tingerup, Peder Larsen, Johannes Larsens Datter Ellen.

Dom 16.p. Trinit: [13. september]
Døbt Christen Kaares Søn, kaldet Hans, frembaaren af Niels Jørgensens Hustrue i Klippinge. Faddere: Iver Nielsen, Hendrich Holm, Lars Jørgensen, Hans Andersen, Ole Møllers Hustrue.

Dom 18.p. Trin: [27. september]
Døbt Ole Møllers Søn, kaldet Anders, frembaaren af Hans Hansens Fæstemø ibd. Faddere: Lars Jordhøy, Ole Pogsteen, Johannes Larsen, Niels Kaares, Jacob Jacobsens Hustruer.