Varpelev kirke logo

Svend P. Jensen

Svend P. Jensen er født i Strøby i 1918. Praktisk landbrug, højskole mv. til 1940. Agronom 1943. Medarbejder i Landbrugsrådet og De Danske Landboforeningers sekretariat 1948-1981. Derefter landbrugs- og lokalhistoriske emner. En del artikler og afhandlinger om disse emner.

Et udvalg af artikler skrevet af S.P. Jensen:

Hvad drejer det sig om? Artikel i Landsbyer på Stevns - før og nu. Bind 1. Udgivet af Stevns Museum 1982.

Landbrug og landsbyliv på Stevns i 1700-tallet. Artikel i Landsbyer på Stevns - før og nu. Bind 3. Udgivet af Stevns Museum 1984.

Lindencrones landboreformer på Gjorslev gods 1767-71. Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1984.

Landbruget på Stevns fra udskiftningen til 1914. Artikel i Landsbyer på Stevns - før og nu. Bind 4. Udgivet af Stevns Museum 1986.

Træk af Varpelev sogns og bys historie 1650-1800. Årbog for Køge Museum 1996.

Bønder i Tryggevælde ådal - bidrag til Martin A. Hansens slægtshistorie. Årbog for Køge Museum 1999.

Episoder i en bondeslægts historie. Artikel i Stevns før og nu. Bind II. Udgivet af Stevns Lokalhistoriske Arkiv 2000.

Kampen om arvefæstet på Gjorslev gods 1798-1822. Artikel i Stevns før og nu. Bind III. Udgivet af Stevns Lokalhistoriske arkiv 2001.

Tre stevnske foregangsmænd. Artikel i Stevns før og nu. Bind IV. Udgivet af Stevns Lokalhistotiske arkiv 2002.