Varpelev kirke logo

Referater af Varpelev menighedsråds møder 2013-2016

Menighedsrådet for perioden 2013-2016 består af:

Ole Klintgaard Larsen
Kirsten Bjørneboe
Reinar Jensen
Bente Christensen
Charlotte Thomsen
Anette Seifert (sognepræst)
Suppleanter:
Lars Ove Hansen
Martin Thomsen

Menighedsrådsmøder:

2012-11-21 Referat af konst møde.pdf

Ekstraordinært menighedsrådsmøde før fællesmødet den 12. februar 2013.

Til stede var: Lars Ove Hansen, Reinar Jensen, Kirsten Bjørneboe, Bente Christensen, Anette Seifert, Charlotte Thomsen.

  1. Ole Klintgaard Larsen er syg, og Kirsten tager formandsopgaverne, mens Ole er væk.
  2. Lars Ove Hansen tager med til syn og skøn (kirkesyn) samt budgetmøde den 14. marts 2013.
  3. Ellen Christoffersen tager sig af Hyggeklubben, og vi vil godt have hende på sidelinjen i aktivitetsudvalget.

Fællesmøde Hårlev/Varpelev Menighedsråd tirsdag den 12. februar 2013 kl. 19.00 i konfirmandstuen
Referatet fra fællesmødet kan læses her (pdf)

2013-03-14 Referat af kirkesyn og budgetmøde.pdf

2013-04-03 Referat af konstituerende møde.pdf

Menighedsrådet for resten af perioden 2013-2016 består af:

Kirsten Bjørneboe
Lars Ove Hansen
Reinar Jensen
Bente Christensen
Charlotte Thomsen
Anette Seifert (sognepræst)
Suppleanter:
Martin Thomsen
Unna Gyldenlind


2013-05-22 Referat af menighedsmøde.pdf
Den hustandsomdelte folder kan ses her (pdf-fil)

2013-06-18 Referat af møde.pdf

2013-08-28 Referat af møde.pdf

Møde i kirken den 13. september 2013.
Menighedsrådet havde besøg af Keld Wohlert, der besigtigede kirken med særligt henblik på dryssende kalk og kalkmalerier, der har taget skade. Keld Wohlert ville kontakte Nationalmuseet, der ville besigtige skaderne.
Fra menighedsrådet deltog: Kirsten Bjørneboe, Lars Ove Hansen, Bente Christensen, Reinar Jensen, Charlotte Thomsen, Anette Seifert og Margit Sonne.

2013-10-03 Referat af valg til PU-møde.pdf

Møde i kirken den 9. oktober 2013.
Med kort varsel fik vi besøg af Nationalmuseets ekspert i kirker Kirsten Trampedach. Hun erklærede, at skaderne var slemme og krævede kalkning af den ene hvælving (uden kalkmalerier) og restaurering/konservering af den anden hvælving. Også Keld Wohlert var til stede. Kirsten Trampedach sender en rapport om skaderne og hendes konklusioner.
Fra menighedsrådet deltog: Kirsten Bjørneboe, Lars Ove Hansen, Bente Christensen og Anette Seifert.

2013-11-19 Referat af møde.pdf

2014-02-04 Referat af møde.pdf

2014-03-20 Referat af møde.pdf

2014-05-27 Referat af menighedsmøde.pdf
Den hustandsomdelte folder kan ses her (pdf-fil)

2014-09-02 Referat af møde.pdf